• Image_nm-nmd_01
  • Image_nm-nmd_02
  • Image_nm-nmd_03

BS

سیستم­های تأمین فشار

 

قدرت (KW)

ارتفاع (m)

دبی (m3/hr)

 55 . 3  تا 0.45

95 تا 10

570  تا 1.5

 

BS1-6F :

دستگاه تأمین فشار با 1 تا 6 دستگاه پمپ با سرعت ثابت( بنا به درخواست) می باشد

که در صورت کاهش فشار در سیستم Pressure Switch  مشخص می­کند که پمپ­ها روشن شوند.

 

BS1V2-5F :

دستگاه تأمین فشار با یک دستگاه پمپ با دور متغیر و از 1 تا 5 دستگاه پمپ با دور ثابت می باشد. ( بنا به درخواست)براساس مصرف آب ، برای تأمین کردن فشار درخواستی یکی از الکتروپمپ ها با دور متغیر و بقیه با سرعت ثابت کار می­کنند. 

 

BS1-6V :

سیستم تأمین فشار با 1 تا 6 دستگاه پمپ با دور متغیر( بنا به درخواست).

براساس مصرف آب و براساس نقطه فشار مشخص شده الکتروپمپ ها با دور متغیر کار می­کنند. 

 


دانلود کاتالوگ BS